Categories
News Νέα

Συνέδριο στην Κύπρο

Λευκωσία 25.2.2022

Το Center for Social Innovation – CSI πραγματοποιεί συνέδριο για την συμπερίληψη της διαφορετικότητας στους εργασιακούς χώρους, στις 15 Μαρτίου 2022, 9.00 – 12.45, στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ (Τεμπών 10-12, έναντι Παλιάς Ηλεκτρικής, Λευκωσία). Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος EMBRACIVE, στο οποίο το CSI συμμετέχει εκ μέρους της Κύπρου.
Στην εποχή των πολλαπλών δοκιμασιών της παγκοσμιοποίησης, η διαφορετικότητα αποτελεί μια αδήριτη πραγματικότητα. Η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η καταγωγή, τα θρησκευτικά πιστεύω, η εξωτερική εμφάνιση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προβλήματα προς επίλυση αλλά ως δεδομένα που κάθε εργασιακός χώρος οφείλει να συμπεριλάβει αρμονικά.
Μετά από 2 χρόνια εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, τις δύο χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EMBRACIVE, εργασιών που απέφεραν πλούσια και βιώσιμα αποτελέσματα, το CSI προσκαλεί σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το πώς το κάθε διαφορετικό άτομο εντάσσεται ισότιμα στον εργασιακό χώρο.
Στο συνέδριο παρεμβαίνουν:

 • Αλκίνοος Ιωαννίδης, τραγουδοποιός
 • Conor Long, Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο
 • Δημήτρης Χατζησοφόκλη, Managing Director του CSI
 • Δημήτρης Λαμπριανίδης, Πρόεδρος Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου
 • Diya Arishe, αναγνωρισμένος πρόσφυγας (Συρία)
 • Παναγιώτα Κωνσταντή, Senior Project Manager, CSI
 • Μαρία Μουσμούτη, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Τσάτσου (Ελλάδα)
 • Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος KEAN Κύτταρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Ελλάδα)
 • Γιάννης Σιδηρόπουλος, Policy Expert του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ (Ελλάδα)
  Συντονίζει ο Βαγγέλης Γέττος, Project Manager & Social Media Coordinator του CSI
  Το συνέδριο, στο οποίο η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, διά ζώσης και σε απόλυτη συμμόρφωση με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
  Δήλωση συμμετοχής (περιορισμένος αριθμός θέσεων) μέσω του συνδέσμου (https://forms.gle/TLCdsxYDPjXQNvNH6)
  Πληροφορίες: 22610711 & vaggelis.gettos@csicy.com

Βρείτε την ατζέντα εδώ

Categories
News

Diversity Management Workshop

On Monday 31 January 2022, the Diversity Management Workshop was successfully held online by KEAN for Greece in the framework of the European project Embracive. The Workshop was attended by HR executives from major companies such as Inditex, PPC Renewables SA, Ellinikos Chrysos, Mili Loulis, Ecolab S.A., Printec Hellas S.M.S.A., Chimar Hellas, Labadarios and Partners and Kyvernitis Travel.
The Workshop was opened by the President of KEAN and founder of Diversity Charter Greece, Mr Stavros Milionis.

The 1st part of the workshop was dedicated to the presentation of the Embracive project and its results, the experience gained so far, as well as the business objectives of the participating companies on diversity.

The 2nd part was dedicated to the Diversity Charter for Greek businesses. Katerina Psiha, Communication Manager of Diversity Charter Greece, presented the benefits of the signatories of the Charter, as well as the activities implemented by Diversity Charter Greece.
In the 3rd part, good practices on Diversity from the Greek and international market were presented by Mr Theodoros Katsikis, Inclusion & Diversity Lead of Accenture and Ms Lia Bertsiadou, Inflammation & Immunology Lead, Head of the “Diversity & Inclusion, Action!” initiative of Pfizer in Greece, Cyprus & Malta. In the 4th part “Role Models – Diversity Expert”, people with a positive attitude talked about their own experience and shared with the participants the difficulties they faced and the ways they themselves overcame all the obstacles. Mr Vangelis Avgoulas, President of the organization “Me alla matia” spoke about the right of every citizen to autonomous, equal and safe access and participation in all areas of activities (productive, political, cultural, etc.) of society. Then, Mr Yannis Hadjimbeis, Marketing & Fundraising professional, Paralympian, Ironman, motivational speaker and mentor spoke positively about his own experience, encouraging the participating companies to hire employees representing all pillars of diversity. Finally, Dr Anastasia Kyniwou, Academic Coordinator for Global Online Programmes, Senior Lecturer in Human Resource Management at Manchester Metropolitan University stressed the importance of diversity policies.
The 3rd and 4th part of the workshop was jointly attended by businesses from Greece and Cyprus – via Teams.

Categories
Νέα

Diversity Management Workshop

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 διαδικτυακά το Diversity Management Workshop από το ΚΕΑΝ για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Embracive. Το Workshop παρακολούθησαν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού από μεγάλες εταιρείες όπως Inditex, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Ελληνικός Χρυσός, Μύλοι Λούλη, Ecolab S.A., Printec Hellas S.M.S.A, Chimar hellas, Λαμπαδάριος και Συνεργάτες και Kyvernitis Travel.
Το Workshop άνοιξε με χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ και ιδρυτής του Diversity Charter Greece, κος Σταύρος Μηλιώνης. Το 1ο μέρος του εργαστηρίου ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του έργου Embracive και των αποτελεσμάτων του, στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα, καθώς και στους επιχειρηματικούς στόχους των συμμετεχουσών εταιρειών για τη διαφορετικότητα. Το 2ο μέρος ήταν αφιερωμένο στη Χάρτα της Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Η Κατερίνα Ψύχα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Diversity Charter Greece, παρουσίασε τα οφέλη των υπογραφόντων της Χάρτας, καθώς και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται από το Diversity Charter Greece.   
Στο 3ο μέρος παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για τη Διαφορετικότητα από την ελληνική και διεθνή αγορά από τον κο Θεόδωρο Κατσίκη, Inclusion & Diversity Lead της Accenture και την κα Λία Μπερτσιάδου, Inflammation & Immunology Lead, Επικεφαλής της πρωτοβουλίας “Διαφορετικότητα & Ένταξη, Δράση!” της Pfizer σε Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα. Στο 4ο μέρος “Role Models – Diversity Expert”, άνθρωποι με θετική διάθεση μίλησαν για τη δική τους εμπειρία, και μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τους τρόπους που οι ίδιοι ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια. Ο κος Βαγγέλης Αυγουλάς, πρόεδρος της οργάνωσης “Με άλλα μάτια” μίλησε για το δικαίωμα κάθε πολίτη για αυτόνομη, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση και συμμετοχή σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων (παραγωγικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς κ.ά.) της κοινωνίας. Στη συνέχεια, ο κος Γιάννης Χατζημπέης επαγγελματίας του Marketing & Fundraising, Παραολυμπιονίκης, Ironman, ομιλητής παρακίνησης και μέντορας μίλησε θετικά για τη δική του εμπειρία, παρωθώντας τις συμμετέχουσες εταιρείες να προσλάβουν εργαζόμενους που εκπροσωπούν όλους τους πυλώνες της διαφορετικότητας. Τέλος, η Δρ. Αναστασία Κυνηγού, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια για τα Παγκόσμια Διαδικτυακά Προγράμματα, Ανώτερη Λέκτορας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Manchester τόνισε τη σημασία των πολιτικών διαφορετικότητας.
Το 3ο και 4ο μέρος της ημερίδας παρακολούθησαν από κοινού οι επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου – μέσω σύνδεσης Teams.
Categories
Sin categoría

DIVERSITY MANAGEMENT WORKSHOP

Diversity Management Workshop

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 διαδικτυακά το Diversity Management Workshop από το ΚΕΑΝ για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Embracive. Το Workshop παρακολούθησαν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού από μεγάλες εταιρείες όπως Inditex, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Ελληνικός Χρυσός, Μύλοι Λούλη, Ecolab S.A., Printec Hellas S.M.S.A, Chimar hellas, Λαμπαδάριος και Συνεργάτες και Kyvernitis Travel.
Το Workshop άνοιξε με χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΚΕΑΝ και ιδρυτής του Diversity Charter Greece, κος Σταύρος Μηλιώνης. Το 1ο μέρος του εργαστηρίου ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του έργου Embracive και των αποτελεσμάτων του, στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα, καθώς και στους επιχειρηματικούς στόχους των συμμετεχουσών εταιρειών για τη διαφορετικότητα. Το 2ο μέρος ήταν αφιερωμένο στη Χάρτα της Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Η Κατερίνα Ψύχα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Diversity Charter Greece, παρουσίασε τα οφέλη των υπογραφόντων της Χάρτας, καθώς και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται από το Diversity Charter Greece.
Στο 3ο μέρος παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές για τη Διαφορετικότητα από την ελληνική και διεθνή αγορά από τον κο Θεόδωρο Κατσίκη, Inclusion & Diversity Lead της Accenture και την κα Λία Μπερτσιάδου, Inflammation & Immunology Lead, Επικεφαλής της πρωτοβουλίας “Διαφορετικότητα & Ένταξη, Δράση!” της Pfizer σε Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα. Στο 4ο μέρος “Role Models – Diversity Expert”, άνθρωποι με θετική διάθεση μίλησαν για τη δική τους εμπειρία, και μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τους τρόπους που οι ίδιοι ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια. Ο κος Βαγγέλης Αυγουλάς, πρόεδρος της οργάνωσης “Με άλλα μάτια” μίλησε για το δικαίωμα κάθε πολίτη για αυτόνομη, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση και συμμετοχή σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων (παραγωγικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς κ.ά.) της κοινωνίας. Στη συνέχεια, ο κος Γιάννης Χατζημπέης επαγγελματίας του Marketing & Fundraising, Παραολυμπιονίκης, Ironman, ομιλητής παρακίνησης και μέντορας μίλησε θετικά για τη δική του εμπειρία, παρωθώντας τις συμμετέχουσες εταιρείες να προσλάβουν εργαζόμενους που εκπροσωπούν όλους τους πυλώνες της διαφορετικότητας. Τέλος, η Δρ. Αναστασία Κυνηγού, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια για τα Παγκόσμια Διαδικτυακά Προγράμματα, Ανώτερη Λέκτορας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Manchester τόνισε τη σημασία των πολιτικών διαφορετικότητας.
Το 3ο και 4ο μέρος της ημερίδας παρακολούθησαν από κοινού οι επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου – μέσω σύνδεσης Teams.