Νέα

Νέα

Η διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις – οφέλη και προκλήσεις

Η διαχείριση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον είναι μια σχετικά σύγχρονη τάση για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ανάγκη εφαρμογής σχετικών πολιτικών όμως, αυξάνεται

Read More »

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Embrace diversity
in the workplace!

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ επιχειρήσεις και φορείς να συμμετάσχουν σε ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τη 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Οι ενδιαφερόμενες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον εδώ 
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ