Συνεργάτες έργου

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)

Το  Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα ίδρυμα κοινής ωφέλειας και ερευνητικό κέντρο, που ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στην Αθήνα. Το Ίδρυμα επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Τρεις εξειδικευμένες μονάδες λειτουργούν στη δομή του Κέντρου: Μονάδα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, μονάδα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής.

Το Ίδρυμα συμμετέχοντας τόσο σε Ευρωπαϊκά, όσο και σε Εθνικά Προγράμματα μέχρι σήμερα έχει αναλάβει εκατοντάδες προγράμματα έρευνας, συμβουλευτικής υποστήριξης και παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε περισσότερες από 25 χώρες, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για το εθνικό σημείο επαφής με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRANET) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης-FRA | Συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών με καθεστώς παρατηρητή | Συντονίζει την «Ομάδα Έρευνας για τη Διαμόρφωση Συντάγματος και τη Συνταγματική Αλλαγή» του Διεθνούς Συνδέσμου Συνταγματικού Δικαίου,  διαχειρίζεται το ιστολόγιο http://constitutional-change.com/ και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2008 για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (IVEPE)

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (IVEPE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (SEB). Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ παρέχει αξιόπιστη, ευρέως αναγνωρισμένη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση σε υπαλλήλους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επαγγελματικής & Δια βίου Κατάρτισης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) εθνικής φήμης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς διεθνούς κύρους (BINDT, IASSC κ.λπ.), παρέχοντας σε αυτούς που εκπαιδεύονται διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες. Το ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη του πακέτου διαχείρισης της διαφορετικότητας και θα προσφέρει δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό και στο διοικητικό προσωπικό. Τέλος, θα συμμετάσχει ενεργά στην πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI)

Το CSI (Κύπρος) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το CSI εντοπίζει και αντιμετωπίζει συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας βασισμένης σε τεκμήρια, της τελευταίας τεχνολογίας. Διερευνά τις παγκόσμιες, εθνικές και περιφερειακές προκλήσεις και αναπτύσσει προτάσεις λαμβάνοντας υπόψιν το τοπικό οικοσύστημα, καθώς επίσης και την πολιτισμική δυναμική. Παράλληλα, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ενδιαφερομένων εφαρμόζει τις λύσεις, όντας όμως σε διαρκή επαγρύπνηση προκειμένου να εξασφαλίσει συνεχή εκσυγχρονισμό και ανάλογες προσαρμογές. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν με βεβαιότητα να διατηρούμε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και να ενημερώνουμε συνεχώς τις προτάσεις κοινωνικών λύσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

KEAN

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος, που ιδρύθηκε το 2004 και βρίσκεται στην Αθήνα, με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανθρωπιστικών προγραμμάτων για την προστασία του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ο απώτερος στόχος του είναι να αναβαθμίσει τη ζωή των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προωθήσει μια καλύτερα οργανωμένη κοινωνία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ΚΕΑΝ παρουσίασε στην Ελλάδα τη Χάρτα της Διαφορετικότητας το 2019. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έγινε η 23η χώρα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Στόχος του είναι να λειτουργεί ως μέσο συμμετοχής στην εφαρμογή ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας!